Üzletszabályzat (ÁSZF)

A webshop használatára vonatkozó szabályok:


 1. Bevezetés
  A webshop ezen üzletszabályzata meghatározza és befolyásolja az oldal használatát. A webshop használatával a látogató elfogadja az itt leírt feltételeket. Ha nem ért egyet ezen feltételekkel, kérem ne használja webshopunkat!

  Kiskorúak
  , vagy 18 év alatti személyek nem használhatják ezt a webshopot.


 1. Szellemi tulajdonjogok
  A látogató tulajdonán kívüli, a webshopon szereplő tartalmak a jelen feltételek szerint a 3me mosható pelenkák és betétek  és/vagy  licencadói a tulajdonába tartoznak.

  Látogatóinknak és vásárlóinknak számára csak a tartalmak megtekintésére biztosítunk engedélyt.


 1. Korlátozások
  A következőket kifejezetten tilos:
  • a webshop bárminemű tartalmát más médiának kiadni;
  • eladni, licencebe adni és/vagy más kereskedelmi forgalomba hozni a webshop anyagát;
  • publikálni és/vagy nyilvánosságra hozni a webshop tartalmát;
  • úgy használni a webshopot, hogy azt kár érje;
  • úgy használni a webshopot, hogy illetéktelenek hozzáférjenek;
  • úgy használni a webshopot, hogy a cselekedet a hatályos törvényekbe vagy rendeletekbe ütközzön, illetve hogy az bármilyen módon kárt okozzon a webshopnak, bármely személynek vagy gazdálkodó szervezetnek;
  • részt venni adatbányászatban, adatokat lopni, vagy más hasonló tevékenységet folytatni az oldalon;
  • reklám, vagy marketing célra felhasználni a webshopot.

Az oldal bizonyos területeihez a felhasználónak nincs hozzáférése, és a 3ME mosható pelenkák és betétek oldal fenntartja a jogot, hogy bármikor további hozzáférés korlátozásokat vezessen be belátása szerint. Bármely felhasználói azonosító és jelszó amit ettől az oldaltól kapsz bizalmas, és titkos.


 1. Tartalom
  Ezekben az általános szerződési feltételekben a felhasználó saját tartalma alatt az audio, videó, szöveg, kép, vagy más olyan formátum, ami megjelenik a webshopon. Ha tartalmat jelenít meg a felhasználó webshopunkban, azzal felhatalmazza a 3me.hu-t, hogy nem kizárólagosan, de visszavonhatatlanul az egész világon láthatóan felhasználhatja, reprodukálhatja, adaptálhatja, közzéteheti, lefordíthatja és kiadhatja más médiáknak azt. 

  A felhasználó tartalmainak sajátnak kell lenni, és nem adhat hozzá jogot harmadik fél számára. A 3me mosható pelenkák és betétek fenntartja magának azt a jogot, hogy bármikor eltávolítsa a felhasználó tartalmait mindenféle előzetes figyelmeztetés nélkül.


 1. Nincs garancia
  A honlap tartalmazhat hibákat, elírásokat, amikért webshopunk nem vállal felelősséget. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, pl. színárnyalat szempontjából. Valamint a webshop tartalmai nem értelmezhetők tanácsként.


 1. Korlátolt felelősség
  Sem webshopunk, sem annak munkatársai nem tehetők felelőssé olyan esetekért, melyek a webshop használatából erednek, még akkor sem, ha más szerződés tartalmazza. Ugyancsak nem vállalunk felelősséget közvetett, következményes vagy speciális esetekért, melyek a webshop használatából erednek.


 1. Kártalanítás
  A felhasználó egyúttal teljes mértékben kártalanítja a 3me mosható pelenkák és betétek webshopot, ha valamilyen módon megszegi a jelen feltételek bármelyikét, és/vagy vállal minden felelősséget, költséget, követelést, keresetet, károkat, és minden más felmerülő költséget.


 1. Elkülöníthetőség
  Ha bármelyik feltétel érvénytelen a hatályos törvény alapján, azt figyelmen kívül kell hagyni, de a többi feltételt ez nem befolyásolja.


 1. Változó feltételek
  A 3me mosható pelenkák és betétek bármikor felülvizsgálhatja jelen feltételeket saját belátása szerint, amit a felhasználó ebben az üzletszabályzatban követhet nyomon.

 1. Átruházás
  A 3me mosható pelenkák és betétek hozzárendelhet, átruházhat, alvállalkozásba adhatja ezen feltételekhez kapcsolódó jogait vagy kötelezettségeit bármilyen értesítés nélkül. Azonban a felhasználó nem teheti meg ugyanezt.


 1. Teljes egyezés
  Ezen feltételek képezik a megállapodást a vásárló és a 3me mosható pelenkák és betétek között úgy, amely létrejön azzal, hogy a felhasználó használja webshopot. Ez felülír minden a korábbi szándéknyilatkozatot és megállapodást.


 1. Irányadó jog és hatáskör
  A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormányrendelet idevonatkozó rendelkezései az irányadók.
  Az üzemeltető és felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a szolgáltató jelen szabályzat hatálya alá tartozó megegyezéssel nem rendezhető esetleges jogvitákra kikötik a Zala megyei Bíróság illetve a hatásköri szabályok figyelembevételével a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.Rendelési információk:


A megrendelés a regisztrációt követően a fiókon keresztül adható le, vagy a rendelési űrlap kitöltésén keresztül.
E-mailben minden esetben visszaigazolásra kerül a megrendelés 24 órán belül. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 1-6 munkanapon belül.
Amennyiben a megrendelés elküldését követően nem kap a megadott e-mail címre visszaigazolást, javasoljuk ellenőrizze a SPAM (levélszemét) mappát a levelező rendszerében. Amennyiben nem kapta meg a visszaigazolást, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk a megadott elérhetőségeken.

A rendelés menete:

 1. A termék kiválasztása
 2. Megrendelés gomb vagy a kosárba tesz gomb
 3. Kosár tartalma
 4. Fizetés

  Bankkártyás vásárlás esetén, ha a bankkártya nem a megrendelő nevén van, kérem szíveskedjen feltüntetni a megrendelés számát, vagy a megrendelő nevét!

 5. Űrlap kitöltése vagy regisztráció/bejelentkezés
  Kérjük kiemelten ügyeljen az elérhetőségi adatok pontos megadására! Személyes átvételt csak akkor válassza, ha valóban át tudja venni Zalaszentgróton!
 6. A megrendelésről visszaigazolást küldünk.Fizetési információk:


PayPal-lal történő fizetés esetén 500 Ft tranzakciós költséget számol webáruházunk.

Egyéb információkat a Szállítási információk menüpont tartalmaz.


Szavatosság, jótállás, garancia:


Hibás teljesítés esetén szerződés alapján Németh Emese Julianna jótállásra köteles. Varrás és patent hiba esetén a vásárló garanciális javításra vagy cserére jogosult. Ez esetben a szállítási költség az Üzemeltetőt terheli.  A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Ön Németh Emese Julianna hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben szavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Szavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.


Elállás és felmondás:


A megrendelő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől, vagy felmondani azt. Az elállási/felmondási határidő, a termék átvételének napjától számított 14 nap. Ha a megrendelő elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címek egyikére:
8790 Zalaszentgrót, Ady E. u. 7.
A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.
A termék visszaküldésének közvetlen költségét a megrendelő viseli.
A megrendelő köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
Ha a megrendelő eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a megrendelő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a megrendelő az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy a megrendelő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
A megrendelő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
Nem illeti meg a fogyasztót az elállási és felmondási jog, ha kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra a megvásárolt termék.Az üzemeltető adatai:


Cégnév: Németh Emese Julianna (egyéni vállalkozó)

Székhely: 8790 Zalaszentgrót, Ady E. u. 7.

Postacím: 8790 Zalaszentgrót, Ady E. u. 7.

Panaszkezelési cím: 8790 Zalaszentgrót, Ady E. u. 7. / Kapcsolat

Adószám: 54626261-1-40

Szerződés nyelve: Magyar

Elektronikus elérhetőség: Kapcsolat

Telefonos elérhetőség: +36

Bankszámlaszám: 10404948-50526757-69521000

IBAN szám: HU37 10404948-50526757-69521000

PayPal: https://www.paypal.me/3mediaper

Honlap domain: http://www.3me.hu

A tárhely-szolgáltató neve: VirtualPro Kft.

A tárhely-szolgáltató címe: 5000 Szolnok, Szapáry utca 23.

A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@virtualpro.hu

A tárhely-szolgáltató weboldala: http://www.virtualpro.hu/

Szállítási partnerek megnevezése: Magyar Posta Zrt.