Adatkezelési nyilatkozat

Ez az adatkezelési nyilatkozat azért jött létre, hogy védje és informálja azokat a látogatókat, akik személyes adataikat online használják. Az Országgyűlés, az Alaptörvénynek a személyes adatok védelméről szóló rendelkezéseire figyelemmel, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról a 1992. évi LXVI.  törvényt alkotta, mely vonatkozik webshopunkra is. Kérjük alaposan olvassa el Adatkezelési nyilatkozatunkat, hogy világossá váljon, hogyan gyűjtjük, használjuk, védi, vagy milyen más módokon kezeli a személyes azonosításra alkalmas adatokat a webshopunkon.


Milyen személyes adatokat gyűjtünk azoktól, akik használják webshopunkat?

Mikor rendelsz, vagy regisztrálsz szükséges megadni a nevedet, e-mail címedet, szállítási és számlázási címedet, telefonszámodat vagy más olyan részleteket, melyek segíthetnek a jobb élmény elérésében.


Mikor gyűjtünk információkat?

Akkor kérünk adatokat, amikor regisztrálsz az oldalunkra, ha megrendelést adsz le, vagy információkat osztasz meg webshopunkon, például saját terméket hirdetsz meg.


Hogyan használjuk az általad megadott információkat?

Abban az esetben használhatjuk az információkat, amikor regisztrálsz, vásárolsz, feliratkozol hírlevelünkre, kérdőívet töltesz ki, vagy válaszolsz marketing kommunikációs eszközeinkre stb., de csak arra a célra, hogy a legzökkenőmentesebben bonyolítsuk le a megrendeléseket. 

Hogyan védjük meg az általad megadott adatokat?

Nem használunk információ gyűjtő programokat

Nem kérünk bankkártya és hitelkártya adatokat..

Nem használunk Malware szkennelést.

A személyes adataid egy biztonságos szerveren vannak, melyhez csak korlátozott számú személy fér hozzá, akiknek különleges hozzáférési jogosultságuk van, mely megköveteli az adatok bizalmas kezelését. Ezen kívül minden bizalmas-, és hitelkártya információ amit megadsz, azt az SSL rendszer titkosítja a későbbiekben. 

Akkor valósítjuk meg az adat védelmet amikor rendelését adsz le, azt jóváhagyod, vagy belépsz az adatlapodra.

Minden pénzügyi tranzakció a webshopon kívül történik, így nem kapunk és tárolunk bankkártya információkat.


Használunk 'cookie'-kat?

Nem használunk 'cookie'-kat követési céllal


Információ kiszolgáltatás harmadik félnek

Nem adunk el, nem kereskedünk, és semmilyen más módon nem adunk ki információt a Személyes adataidról harmadik félnek.

Harmadik fél linkjei

A webshopunkon lévő linkek más weboldalakhoz kizárólag a látogatóink jobb informálása céljából vannak elhelyezve. Azok tartalmáért nem vállalunk felelősséget. Szabályaik önállóak valamint függetlenek webshopunktól, így adatkezelési nyilatkozatunk is eltérő és független egymástól.

Google

Nem engedélyezett a Google AdSense honlapunkon


Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló jogszabály ugyancsak kötelező érvényű! További információ a linken.


A következőkkel értünk még egyet:

Felhasználók névtelenül is látogathatják oldalunkat.
Ehhez az Adatkezelési nyilatkozathoz a webshop láblécében található linken lehet közvetlenül eljutni, mely a kezdőoldaltól kezdve az összes termékoldalon látható, bármikor megtekinthető.
Adatkezelési nyilatkozatunk linkjében a privacy szó szerepel, melynek beírásával azonnal ezt az oldalt lehet betölteni.
Adatkezelési nyilatkozat módosításait ezen oldalon lehet elolvasni.
Személyes adataidat bármikor megváltoztathatod, ha belépsz a profilodba.


Hogyan kezeli webshopunk a nyomkövetés ellenes jeleket?

Tiszteletben tartjuk azokat, és saját honlapunk nem alkalmaz nyomkövetést, cookie-kat, nem használunk felugró reklámokat és DNT mechanizmus sem áll rendelkezésünkre.

Vajon honlapunk engedélyezi harmadik félnek a magatartás követést?

Ugyancsak fontos megjegyeznem, hogy nem engedélyezzük harmadik félnek a magatartás követést

Gyermekek védelmében:

Termékeink nem kizárólagosan gyermekeknek készülnek, egyes tartalmaink sem valók minden korosztály számára. Webshopunk 18 éven felüli személyek vásárlását hivatott segíteni. 13 évnél fiatalabbak csak szülői felügyelettel látogassák az oldalt!


Valós információk:

Webshopunk adatai, információi és árai valósak. Kérünk, hogy te is valós adatokat adj meg regisztrálásnál!

Adataink megsértése esetén a következő eljárást követjük:

A felhsználókat 7 munkanapon belül e-mail-ben értesítjük.

Jogorvoslati lehetőségek:

  • Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

  • Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

  • Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

  • Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: http://naih.hu/kapcsolat.html
Telefon +36 (1) 391-1400
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Spam törvény:

A Magyarországon érvényes spamtörvénynek a 2001. évi CVIII. tv. (röviden Ektv vagy Ekertv) és az azt később módosító törvények[1] előírásait tekintjük. A 2008. évi XLVIII. tv. (röviden Grt) 6. § (1) bekezdése kimondja, hogy „... reklám természetes személynek mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján ... kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.”

E-mail címedet a következő okok miatt kérjük:

      Információkat küldünk, válaszolunk a feltett kérdésekre és kéréseket teljesítünk segítségével
      Hogy teljesíthessük a megrendeléseket, illetve a megrendelésekkel kapcsolatos információkat és frissítéseket oszthassunk meg
      Termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos információkat közlünk segítségével


A Spam törvénynek megfelelően egyetértünk a következőkkel:

      Nem használunk hamis vagy félrevezető tartalmakat vagy e-mail címeket.
      Üzeneteink nem tartalmaznak reklámot
      Oldalunkon szerepel az üzlet címe és elérhetőségei
      • Harmadik fél nem küldhet oldalunkon keresztül marketing tartalmú leveleket
      A leiratkozó és fiókot letiltó kéréseket tisztességesen és gyorsan intézzük
      A felhasználóknak lehetőségük van utólag is lemondani a hirleveleinket


Ha bármikor le szeretnél iratkozni a hírleveleinkről, akkor azt megteheted a: 

Kapcsolat menüpont alatt és mi haladéktalanul törlünk levelező rendszerünkből. 

Kapcsolat

Ha bármilyen kérdés felmerülne az adatkezelési nyilatkozattal kapcsolatban, a Kapcsolat menüpont alatt lehet feltenni.